Privacybeleid

Welkom bij het privacybeleid van PostYourLab

Dit beleid is gemaakt voor iedereen die onze website en/of app bezoekt en van toepassing op iedereen die een PostYourLab-klant of abonnee is. Graag vragen wij om dit beleid goed te controleren. Indien u het er niet mee eens bent, dient u onze site of services niet te gebruiken. Door toegang te krijgen tot of te bladeren door PostYourLab.nl en PostYourLab.com (onze “Website en/of App”), of door gebruik te maken van een van de diensten die we aan onze klanten leveren, bevestigt u dat u dit hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord bent gegaan.

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Alle wijzigingen die we aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst.

Natuurlijk kunt u ons ook een e-mail sturen info@postyourlab.nl als u vragen of opmerkingen heeft.

Inhoud van dit beleid:

 1. Over PostYourLab
 2. De persoonlijke informatie die we verzamelen
 3. Hoe gebruiken we het?
 4. Uw gegevens delen
 5. Hoe lang we uw gegevens bewaren
 6. Uw keuzes en rechten
 7. Overdracht van informatie
 8. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens?
 9. Websites en/of app van derden
 10. Cookies

1. Over PostYourLab

PostYourLab is een geregistreerde merknaam van Labonovum. Labonovum is als een besloten vennootschap B.V. in Nederland geregistreerd. Het KVK nummer van Labonovum is 70280746. Het adres van Labonovum is Zijakkertje 2, 1906 BE te Limmen.

Bij voorkeur is ons team voor gegevensbescherming per e-mail te bereiken via info@postyourlab.nl

2. De persoonlijke informatie die we verzamelen

Persoonlijke informatie is de term die we gebruiken om informatie te beschrijven die we verzamelen en die kan worden gebruikt om iemand persoonlijk te identificeren. Bijvoorbeeld een naam, een persoonlijk adres of zelfs een IP-adres.

Hier is een lijst van de soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen:

Informatie die u ons verstrekt (bijv. op contactformulieren, vragenlijsten of bij het instellen van accounts)

 • Contactgegevens – zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Reacties op enquêtes of promoties.
 • Eventuele updates van informatie die u ons verstrekt.

Dit is essentiële informatie voor ons om u de best mogelijk service te bieden. Het is mogelijk dat we onze diensten niet langer aan u kunnen leveren, als u ons vraagt om deze informatie te verwijderen.

Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u onze website en/of app bezoekt

 • Technische informatie – zoals uw IP-adressen, domeinnamen, het land van waaruit u de Website en/of App bezoekt, bestanden die u op- / aanvraagt, uw browsertype en -versie, tijdzone-instelling, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform.
 • Informatie over uw bezoek – zoals de volledige URL-clickstream naar, door en van onze website en/of app (inclusief datum en tijd), duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina.
 • Deze informatie houden wij zoveel mogelijk anoniem om uw privacy te beschermen.

Informatie gegenereerd door onze diensten.

Om de werkzaamheden van PostYourLab uit te kunnen voeren, kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen van onze leveranciers, zakelijke partners en onderaannemers (bijvoorbeeld artsen, laboratoria en voedingsdeskundigen). De mogelijke soorten persoonlijke informatie die we ontvangen als gevolg van onze diensten omvatten de volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • Uw geboortedatum
 • Uw lichamelijke of geestelijke gezondheid of conditie(s)
 • Informatie met betrekking tot uw fysieke of fysiologische gedrag

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om uw toestemming voor onze verwerking van deze categorieën informatie in te trekken, we onze diensten niet aan u kunnen leveren.

Informatie die we mogelijkerwijs uit andere bronnen ontvangen.

Informatie van zakenpartners, leveranciers en onderaannemers – zoals artsen, laboratoria en voedingsdeskundigen, bijvoorbeeld; bloedtestresultaten, commentaar van de arts op de resultaten.

Informatieleveranciers – we werken mogelijkerwijs samen met Informatieleveranciers, analyse- en zoekinformatieproviders en we ontvangen soms informatie over u van hen.

Informatie van andere websites en/of apps en diensten die we exploiteren en leveren – waar dit gebeurt, zullen we u laten weten over het intern delen van de informatie of het combineren met informatie van de website en/of app.

3. Hoe gebruiken we het?

We gebruiken uw informatie alleen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVR) van de EU. Kortom, dit betekent dat we het alleen gebruiken als we een wettelijke basis hebben om dit te doen. Dit zijn de algemene wettelijke basis waarvoor we uw informatie gebruiken:

Toestemming – u hebt ons duidelijke toestemming gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te verwerken.

Ons contract – het verwerken van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor een contract dat u met ons hebt, of omdat we u hebben gevraagd om specifieke stappen te ondernemen voordat u dat contract aangaat.

Legitieme belangen – het verwerken van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, op voorwaarde dat die belangen niet zwaarder wegen dan uw rechten en belangen.

Onderstaand zijn de specifieke redenen waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken:

 • om u toegang te geven tot en gebruik te laten maken van onze Website en/of App en om u te registreren voor een account;
 • om u te voorzien van de informatie, diensten en producten die u bij ons aanvraagt;
 • om dingen te doen die nodig zijn voor ons bedrijf, zoals het waarborgen van de veiligheid van onze diensten en website en/of app;
 • om statistische analyses en marktonderzoek uit te voeren;
 • voor marketing-, reclame- en promotiedoeleinden;
 • voor het verbeteren en onderhouden van onze Website en/of App, het opstellen van rapporten of het samenstellen van statistieken om onze dienstverlening te verbeteren;
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en om u op de hoogte te houden van onze vergoedingen en kosten; en
 • alleen met uw toestemming, om contact met u op te nemen (inclusief per e-mail of post) met informatie over onze producten en diensten die u aanvraagt of waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn.

4. Het delen van uw gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende categorieën derden, waaronder:

 • onze dienstverleners en onderaannemers, inclusief maar niet beperkt tot betalingsverwerkers, leveranciers van technische en ondersteunende diensten en cloud serviceproviders;
 • bedrijven die ons helpen bij onze marketing-, reclame- en promotieactiviteiten;
 • analyse- en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze Website en/of App; en
 • eventuele derden waarmee u bent overeengekomen dat we uw persoonlijke gegevens kunnen delen voor marketingdoeleinden.

Als we uw persoonlijke gegevens delen met derden, kunnen zij deze wettelijk alleen gebruiken voor het leveren van diensten aan ons. We zorgen ervoor dat derden met wie we persoonlijke informatie delen, dezelfde privacy- en beveiligingsprocedures volgen als de onze om uw informatie te beschermen.

We kunnen uw gegevens anonimiseren en samenvoegen om gezondheidsrapporten en statistieken te maken. Dit kan mogelijkerwijs worden gebruikt voor marketing of voor academisch onderzoek binnen PostYourLab of bij een derde partij.

Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden ook als volgt aan derden bekendmaken:

 • als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de verkoper of koper van dat bedrijf of die activa;
 • als PostYourLab of de meeste van onze activa worden verworven door een derde partij, in welk geval persoonlijke informatie die door PostYourLab wordt bewaard een van de overgedragen activa zal zijn;
 • als we daartoe door een toepasselijke wet of wetshandhavingsorganisatie worden verplicht;
 • om onze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen of om te reageren op claims, om onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen, om de veiligheid van een persoon te beschermen of om illegale activiteiten te voorkomen; of
 • om de rechten, eigendommen of veiligheid van PostYourLab, onze klanten of andere personen te beschermen. Dit kan de uitwisseling van informatie met andere organisaties omvatten met het oog op fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.

Met uitzondering van wat er in dit beleid staat, zullen we nooit uw persoonlijke gegevens delen met derden zonder u hiervan op de hoogte te stellen en/of uw toestemming te krijgen. Als u toestemming geeft en later van gedachten verandert, kunt u toestemming en dus onze toestemming om deze informatie te gebruiken verwijderen. Zie hieronder voor uw rechten om uw toestemming in te trekken.

5. Hoe lang we uw gegevens bewaren

We slaan persoonlijke informatie op zolang u de diensten gebruikt die we leveren en vervolgens zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder zijn we wettelijk verplicht om medische dossiers 10 jaar te bewaren.

6. Uw keuzes en rechten

Hieronder staan de keuzes die u op elk moment kunt maken, beschreven:

U kunt ervoor kiezen om ons geen persoonsgegevens te verstrekken.

Als u ervoor kiest, kunt u onze website en/of app blijven bezoeken en door de inhoud ervan bladeren, maar we kunnen u geen diensten leveren, zelfs niet als u er al voor heeft betaald.

U kunt cookies uitschakelen in uw browserinstellingen.

Als u cookies uitschakelt, kunt u onze website en/of app blijven bezoeken en door de inhoud ervan bladeren, maar onze online diensten zijn mogelijk minder effectief.

U kunt ervoor kiezen dat wij uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor marketing of worden gedeeld met derden voor academisch onderzoek.

We zullen uw toestemming vragen om dit te doen, maar u kunt ervoor kiezen om uw toestemming te weigeren. Als u uw toestemming hebt gegeven en deze later wilt intrekken, kunt u zich afmelden voor de communicatie of u afmelden door contact met ons op te nemen via info@postyourlab.nl

Hieronder staan de rechten die u te allen tijde heeft, beschreven:

U kunt te allen tijde per e-mail contact met ons opnemen op info@postyourlab.nl om ons te verzoeken:

 • persoonlijke informatie bij te werken die verouderd of onjuist is;
 • alle persoonlijke informatie die we over u bewaren te verwijderen;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken;
 • uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan een externe dienstverlener; of
 • u op verzoek info@postyourlab.nl een kopie te verstrekken van alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren (hoewel we ons het recht voorbehouden om hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen als verzoeken buitensporig of repetitief zijn).

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw categorieën persoonsgegevens (zoals hierboven vermeld) in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via info@postyourlab.nl

Als u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door ons intrekt, met name de categorieën hierboven, betekent dit dat wij onze diensten niet aan u kunnen leveren. Houd er bovendien rekening mee dat we wettelijk verplicht zijn om medische dossiers 10 jaar te bewaren.

7. Overdracht van informatie

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verwerkt op ons kantoor en in alle gegevensverwerkingsfaciliteiten die door derden worden beheerd. Technologiebedrijven gebruiken vaak derden om hen te helpen hun applicatie te hosten, met klanten te communiceren, hun e-mails van stroom te voorzien, enz. Zorgvuldig controleren we alle services die we gebruiken om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan hoge normen voor beveiliging en privacy.

Wanneer we dit doen, is het soms nodig dat we uw gegevens met hen delen om deze diensten te laten werken. Uw gegevens worden alleen gedeeld wanneer dit strikt noodzakelijk is en conform de  borging en praktijk die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Als we uw informatie buiten de EU overdragen of opslaan, zullen we stappen ondernemen om u hiervan op de hoogte te stellen door deze in ons Privacybeleid te schetsen en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat privacyrechten beschermd blijven.

8. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Onze verantwoordelijkheid voor u is hieronder beschreven.

Bij PostYourLab hebben we fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie die we verzamelen te beschermen en te beveiligen. We doen er alles aan om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, openbaarmaking, wijziging, ongeoorloofde toegang en vernietiging en we nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te waarborgen.

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Er is echter altijd een inherent risico, buiten onze controle, bij het verzenden van informatie via internet. Als we ooit online datalekken tegenkomen, verbinden we ons ertoe snel actie te ondernemen om de situatie op te lossen om uw informatie te beschermen.

We gebruiken Mollie voor betalingstransacties en bewaren dus geen betalings- of betaalkaartgegevens.

Uw verantwoordelijkheid voor ons is hieronder beschreven.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot uw online account, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om een wachtwoord met niemand te delen.

9. Websites en/of apps van derden

Onze Website en/of App kan mogelijkerwijs tijdelijk links bevatten naar websites en/of apps die door derden worden beheerd. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de persoonlijke informatie die we via deze website en/of apps verzamelen en we kunnen niet verantwoordelijk zijn voor persoonlijke informatie die door derden wordt verzameld en opgeslagen. Websites en/of apps van derden hebben hun eigen algemene voorwaarden en Privacybeleid en u moet deze zorgvuldig lezen voordat u persoonlijke informatie naar deze websites en/of apps verzendt. We onderschrijven of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites en/of apps van derden of de algemene voorwaarden of het beleid van derden.

10. Cookies

Sommige pagina’s op onze website en/of apps maken gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die op uw apparaat (zoals uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst wanneer u onze website en/of app bezoekt. We gebruiken cookies om u in de toekomst een meer op maat gemaakte ervaring te bieden, door uw specifieke browsevoorkeuren te begrijpen en te onthouden.

Ons cookiebeleid maakt deel uit van dit Privacybeleid.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Sommige pagina’s op onze website en/of app maken gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die op uw apparaat (zoals uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst wanneer u onze website en/of app bezoekt. We gebruiken cookies om u in de toekomst een meer op maat gemaakte ervaring te bieden, door uw specifieke browsevoorkeuren te begrijpen en te onthouden.

Cookies helpen ons om u de best mogelijke ervaring te bieden. Wanneer u onze website en/of app opnieuw bezoekt, stellen cookies onze website en/of app in staat om u te herkennen, uw voorkeuren te onthouden en uw gebruik van onze website en/of app aan te passen. Informatie die door cookies wordt verstrekt, kan ons helpen uw gebruik van onze website en/of app te analyseren en ons helpen u een betere gebruikerservaring te bieden.

Cookies worden “sessiecookies” of “permanente” cookies genoemd, afhankelijk van hoe lang ze worden gebruikt voor:

 • Sessiecookies duren alleen voor de duur van uw online sessie en verdwijnen van uw apparaat wanneer u uw browser sluit. Sessiecookies worden niet opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat.
 • Permanente cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat nadat de browser is gesloten en duren totdat u ze verwijdert of ze hun vervaldatum bereiken. Permanente cookies worden geactiveerd telkens wanneer u de site bezoekt waar de cookie is gegenereerd.

Welke soorten cookies gebruiken we?

De soorten cookies die op onze website en/of app kunnen worden gebruikt, vallen als volgt in een van de vier categorieën:

‘Strikt noodzakelijke’ cookies. Deze cookies zijn essentieel voor de werking van onze website en/of app en stellen u in staat om toegang te krijgen tot bepaalde functies. Zonder deze cookies zouden we u niet kunnen voorzien van de online diensten die u aanvraagt, bijvoorbeeld het onthouden van uw winkelmandje en het inloggen op uw account. Deze cookies houden niet bij waar u op internet bent geweest en verzamelen geen informatie over u die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Functionele cookies. Functionele cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Website en/of app. Ze onthouden ook uw voorkeuren (zoals uw gebruikersnaam, taal en regio) op onze website en/of app en stellen ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt meestal geanonimiseerd, dus we kunnen u niet persoonlijk identificeren. Functionele cookies houden uw internetgebruik niet bij of verzamelen geen informatie die kan worden gebruikt voor het verkopen van advertenties, maar ze helpen wel bij het weergeven van advertenties.

Analytische cookies. Analytische cookies worden gebruikt om de prestaties van onze Website en/of App te monitoren. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich door onze website en/of app bewegen wanneer ze deze gebruiken. De informatie die door deze cookies wordt verstrekt, stelt ons in staat om patronen van gebruikersgedrag te analyseren en we gebruiken die informatie om de gebruikerservaring te verbeteren of delen van onze website en/of app te identificeren die mogelijk onderhoud nodig hebben. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is anoniem en wordt alleen gebruikt voor statistische doeleinden.

Gerichte cookies. Deze cookies kunnen door ons of door vertrouwde derden op uw apparaat worden geplaatst. Ze onthouden dat u onze website en/of app heeft bezocht en gebruiken die informatie om u advertenties te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Dit wordt vaak online behavioural advertising (OBA) genoemd en omvat het monitoren van interesses op basis van de browsegeschiedenis. Uw browsegeschiedenis kan worden gebruikt om dingen over u af te leiden (bijvoorbeeld uw leeftijd, geslacht, enz.), En deze informatie kan ook worden gebruikt om advertenties op websites en/of apps relevanter voor u te maken. Hoewel gedragsadvertentiecookies uw activiteiten op internet kunnen volgen, kunnen ze u niet persoonlijk identificeren, zelfs als u bent aangemeld bij onze website en/of app. Zonder deze cookies zullen online advertenties die u tegenkomt minder relevant zijn voor u en uw interesses. Als u meer informatie wilt over OBA, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor deze cookies, gaat u naar www.youronlinechoices.com.

Onze e-mails en websitepagina’s kunnen een web baken bevatten om bij te houden of u een e-mail opent en of u op een van de links in de e-mail of websitepagina klikt. We kunnen deze informatie gebruiken om ons te helpen bij het analyseren van de soorten onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent, voor fraudedetectie en om onze adverteerders te laten weten hoeveel van onze geanonimiseerde, geaggregeerde gebruikers op hun advertenties klikken. Wanneer u de e-mail verwijdert, wordt het web baken verwijderd.

Wanneer u onze website en/of app bezoekt, kunnen sommige cookies worden ingesteld door derden, waarover wij geen controle hebben. Wanneer u een pagina bezoekt met ingesloten inhoud van derden, kan de serviceprovider zijn eigen cookies op uw apparaat instellen. U kunt ook cookies van derden tegenkomen als gevolg van ons gebruik van diensten van derden, die ons helpen het verkeer op onze website en/of app te volgen. Wij hebben geen controle over het gebruik van deze cookies en u dient de relevante websites en/of apps van derden te raadplegen voor meer informatie.

Hoe kan ik cookies beheren of uitschakelen?

Er zijn een aantal manieren waarop u cookies kunt beheren. Uw browserinstellingen moeten u in staat stellen om cookies te accepteren of te weigeren en u kunt uw browser zo instellen dat u wordt gevraagd voordat u een cookie accepteert.

U kunt alle cookies verwijderen die in de cookiemap van uw browser zijn geïnstalleerd. De verschillende browsers bieden verschillende procedures om uw instellingen te beheren. De meeste browsers hebben een helpfunctie of menu dat u vertelt hoe u cookies kunt verwijderen of uitschakelen. U kunt ook soortgelijke gegevens verwijderen die worden gebruikt door browser-add-ons door de instellingen van uw add-on te wijzigen of de website en/of app van de fabrikant te bezoeken.

Houd er rekening mee dat als u uw browser instelt om cookies volledig uit te schakelen, dit van invloed kan zijn op de manier waarop onze website en/of app werkt en dat u mogelijk bepaalde functies van onze website en/of app niet kunt gebruiken.

Hoe neem je contact met ons op

Vragen, opmerkingen en verzoeken over dit Privacybeleid of hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of opslaan, zijn welkom en moeten worden gemaild info@postyourlab.nl.

Als u van mening bent dat we uw rechten hebben geschonden, kunt u dat mailen aan info@postyourlab.nl of een juridische procedure starten bij uw lokale rechtbank.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 29 augustus 2022.